Valitut rajaukset: Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajatutkinnot (temkok 1-4) Poista rajaukset
YHT1004A20S-3030
AHOT 5/2021: "Opiskelija suorittaa tämän opintojakson, koska se on tärkeä opintoihin orientoitumisen kannalta. Lisäksi jaksossa on vahva yhteys Diakin kirjallisen viestinnän ohjeistuksiin. Aiempien alan opisto- tai korkeakouluopintojen kautta saavutettu ja osoitettu osaaminen mahdollistaa ahotoinnin koulutusohjelma huomioiden. Sosionomi (AMK), diakoniatyö / sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö / sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus -koulutusten osalta opintojaksoon sisältyy 2 op kirkon alan opintoja (Diakonian ja kristillisen kasvatuksen ammatilliset lähtökohdat).