Valitut rajaukset: Sosionomitutkinnot (temkok 1-3) Poista rajaukset
ENG0101A15S-3065
AHOT 5/2021: Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) kielten opettajien ohjeistuksen mukaisesti
ENG0101A15S-3076
AHOT 5/2021: Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) kielten opettajien ohjeistuksen mukaisesti
ENG0101A15S-3077
AHOT 5/2021: Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) kielten opettajien ohjeistuksen mukaisesti
ENG0201A15S-3064
AHOT 5/2021: Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) kielten opettajien ohjeistuksen mukaisesti
ENG0201A15S-3075
AHOT 5/2021: Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) kielten opettajien ohjeistuksen mukaisesti
ENG0201A15S-3076
AHOT 5/2021: Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) kielten opettajien ohjeistuksen mukaisesti
HAN0004A15S-3055
AHOT 12/2018 toteutetaan DIAKin yhteisten ohjeistusten mukaisesti.
HAR2105A15S-3012
Vähintään 2 op harjoittelusta suoritetaan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon paikallisseurakunnassa, 3 op voi toteutua myös kirkollisen järjestön leiri- tai retkitoiminnassa.
HAR2115A20S-3005
Harjoittelusta vähintään 12 op suoritetaan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon paikallisseurakunnan diakoniatyössä.
HAR2115A20S-3006
Harjoittelusta vähintään 12 op suoritetaan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon paikallisseurakunnan diakoniatyössä.