Valitut rajaukset: Koulutus Poista rajaukset
AKE0105A20S-3032
Opintojaksoon sisältyy 2 op kirkon alan opintoja (Diakonian ja kristillisen kasvatuksen ammatilliset lähtökohdat)
AMM0202A20S-3042
AHOT 5/2021: Ahotointi, ahot-vastaavat. mikäli opiskelijalla vastaavat korkeakouluopinnot, ahotoinnin tekee oma opinto-ohjaaja
HAR2118A20S-3010
Ohje AHOT-hakemukseen: omaa osaamistaan tulee perustella sen suuntaavan osalta, johon harjoittelu liittyy
HAR2201A20S-3010
Ohje AHOT-hakemukseen: omaa osaamistaan tulee perustella sen suuntaavan osalta, johon harjoittelu liittyy
HAR2202A20S-3004
Suoritetaan Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa lasten ja perheiden leiri- ja retkitoiminnassa.
HAR2213A20S-3004
Suoritetaan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon varhaiskasvatuksessa.
HAR3215A20S-3003
Pedagoginen harjoittelu Suomessa tai ulkomailla 15 op, varhaiskasvatuksen opettaja/ varhaiskasvatuksen sosionomi kelpoisuuden harjoittelu.
HOV0001A20S-3007
Kurssi on tarkoitettu henkilöille, jotka ohjaavat nyt tai tulevassa työssään (korkeakoulu)opiskelijoiden harjoitteluita (sosiaali- terveys- kirkon- ja tulkkausala) työpaikoillaan.
KEH0305A20S-3016
AHOT 5/2021: ahotointi on mahdollista, mikäli opiskelijalla on vastaavat korkeakouluopinnot. Ahot-vastaavat tekevät päätöksen.
KHO1102A20S-3049
Vaihtoehtoinen suoritustapa: verkkotesti kaikille lh-taustaisille (korvaa ahot-hakemuksen). Mikäli opiskelija ei läpäise verkkotestiä, hän osallistuu opintojaksolle.
KHO1402A15S-3062
AHOT 5/2021: Vaihtoehtoinen suoritustapa, verkkotesti kaikille lh-taustaisille (korvaa ahot-hakemuksen). Mikäli opiskelija ei läpäise verkkotestiä, hän osallistuu osittain opintojaksolle (verkkotentti ja simulaatiot pakollisia).
KOH0103A20S-3038
Vaihtoehtoinen suoritustapa: verkkotesti kaikille lh-taustaisille (korvaa ahot-hakemuksen). Mikäli opiskelija ei läpäise verkkotestiä, hän osallistuu opintojaksolle.