Valitut rajaukset: Poista rajaukset
HAR1005A15S-3035
AHOT 5/2021: Hakemus osoitetaan omalle opinto-ohjaajalle, mikäli aikaisempi lähihoitajatutkinto ja/tai aikaisemmat vastaavat korkeakouluopinnot. Hakemus ahot-vastaavalle, mikäli on vain työkokemusta.
KHO1102A20S-3028
Vaihtoehtoinen suoritustapa: verkkotesti kaikille lh-taustaisille (korvaa ahot-hakemuksen). Mikäli opiskelija ei läpäise verkkotestiä, hän osallistuu opintojaksolle.
KHO1102A20S-3030
Vaihtoehtoinen suoritustapa: verkkotesti kaikille lh-taustaisille (korvaa ahot-hakemuksen). Mikäli opiskelija ei läpäise verkkotestiä, hän osallistuu opintojaksolle.
KHO1202A15S-3037
AHOT 5/2021: Voidaan ahotoida vain, jos opiskelijalla on aikaisempi sh-tutkinto tai vastaavilla sh-tutkintoon johtavilla korkeakouluopinnoilla
KHO1302A20S-3028
Vaihtoehtoinen suoritustapa: verkkotesti kaikille lh-taustaisille (korvaa ahot-hakemuksen). Mikäli opiskelija ei läpäise verkkotestiä, hän osallistuu opintojaksolle.
KHO1302A20S-3036
Vaihtoehtoinen suoritustapa: verkkotesti kaikille lh-taustaisille (korvaa ahot-hakemuksen). Mikäli opiskelija ei läpäise verkkotestiä, hän osallistuu opintojaksolle.
KHO1402A15S-3048
AHOT 5/2021: Vaihtoehtoinen suoritustapa, verkkotesti kaikille lh-taustaisille (korvaa ahot-hakemuksen). Mikäli opiskelija ei läpäise verkkotestiä, hän osallistuu osittain opintojaksolle (verkkotentti ja simulaatiot pakollisia).
KHO1402A15S-3050
AHOT 5/2021: Vaihtoehtoinen suoritustapa, verkkotesti kaikille lh-taustaisille (korvaa ahot-hakemuksen). Mikäli opiskelija ei läpäise verkkotestiä, hän osallistuu osittain opintojaksolle (verkkotentti ja simulaatiot pakollisia).
KOH0103A20S-3026
Vaihtoehtoinen suoritustapa: verkkotesti kaikille lh-taustaisille (korvaa ahot-hakemuksen). Mikäli opiskelija ei läpäise verkkotestiä, hän osallistuu opintojaksolle.
KOH0103A20S-3028
Vaihtoehtoinen suoritustapa: verkkotesti kaikille lh-taustaisille (korvaa ahot-hakemuksen). Mikäli opiskelija ei läpäise verkkotestiä, hän osallistuu opintojaksolle.
LÄÄ0102A20S-3031
AHOT 5/2021: Diakin AHOT-ohjeet ja käytännöt. Lääkelaskujen osaaminen tulee osoittaa suorittamalla lääkelaskennan tentti hyväksytysti. Vaihtoehtoinen suoritustapa 8/2022: Verkkotesti kaikille lh-taustaisille (korvaa ahot-hakemuksen). Mikäli opiskelija ei läpäise verkkotestiä, hän osallistuu opintojaksolle. LÄÄ01 -laskut tulee olla suoritettuna ennen HAR2 -harjoittelua.
OSA0203A20S-3025
AHOT 5/2021: Vaihtoehtoinen suoritustapa: verkkotesti kaikille lh-taustaisille (korvaa ahot-hakemuksen). Mikäli opiskelija ei läpäise verkkotestiä, hän osallistuu opintojaksolle.
RUO1002A20S-3046
AHOT 5/2021: Ahotointi kielten opettajien ohjeistuksen mukaisesti
YHT1004A20S-3048
Opintojaksoa ei ahotoida. Sosionomi (AMK), diakoniatyö / sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö / sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus -koulutusten osalta opintojaksoon sisältyy 2 op kirkon alan opintoja (Diakonian ja kristillisen kasvatuksen ammatilliset lähtökohdat).
YHT2003A20S-3046
Opintojakoa ei ahotoida, vaan käytössä on vaihtoehtoinen suoritustapa (katso toteutuksen tiedot). Sosionomi (AMK), diakoniatyö / sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö / sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus -koulutusten osalta opintojaksoon sisältyy 1 op kirkon alan opintoja (Diakonian ja kristillisen kasvatuksen ammatilliset lähtökohdat).