Valitut rajaukset: Poista rajaukset
HAR2115A20S-3002
Harjoittelusta vähintään 12 op suoritetaan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon paikallisseurakunnan diakoniatyössä.
HAR3116A20S-3001
Työelämän kanssa tehtävä yhteistyöhanke tai projekti/harjoittelu Suomessa tai ulkomailla syventävän osaamisen mukaan 16 op (aikuissosiaalityössä, lastensuojelu- ja perhetyössä, varhaiskasvatuksessa, mielenterveys- ja päihdetyössä, gerontologisessa sosiaalityössä, In Multicultural social work, kansainvälisyystyö/kehitysmaatyössä, monikulttuurisessa työssä). Harjoittelu voi jakaantua kahdelle eri lukukaudelle.
KEH0202A20S-3001
AHOT 5/2021: ahotointi on mahdollista, mikäli opiskelijalla on vastaavat korkeakouluopinnot. Ahor-vastaavat tekevät päätöksen
KEH0305A20S-3002
AHOT 5/2021: ahotointi on mahdollista, mikäli opiskelijalla on vastaavat korkeakouluopinnot. Ahor-vastaavat tekevät päätöksen
YHT6002A15S-3066
AHOT 12/2018 toteutetaan DIAKin yhteisten ohjeistusten mukaisesti.
YHT6002A15S-3067
AHOT 12/2018 toteutetaan DIAKin yhteisten ohjeistusten mukaisesti.
YHT6002A15S-3068
AHOT 12/2018 toteutetaan DIAKin yhteisten ohjeistusten mukaisesti.
YHT6002A15S-3069
AHOT 12/2018 toteutetaan DIAKin yhteisten ohjeistusten mukaisesti.
YHT6002A15S-3070
AHOT 12/2018 toteutetaan DIAKin yhteisten ohjeistusten mukaisesti.