Valitut rajaukset: Poista rajaukset
HAR1005A15S-3034
AHOT5/2021: Hakemus osoitetaan omalle opinto-ohjaajalle, mikäli aik.lähihoitajatutkinto ja/tai aik. vastaavat korkeakouluopinnot. Hakemus ahot-vastaavalle, mikäli on vain työkokemusta.
KHO1102A20S-3027
Vaihtoehtoinen suoritustapa, verkkotesti kaikille lh-taustaisille. Mikäli opiskelija ei läpäise verkkotestiä, hän osallistuu ryhmän normaaliin suoritukseen.
KHO1102A20S-3030
Vaihtoehtoinen suoritustapa, verkkotesti kaikille lh-taustaisille. Mikäli opiskelija ei läpäise verkkotestiä, hän osallistuu ryhmän normaaliin suoritukseen.
KHO1202A15S-3038
AHOT 5/2021 Voidaan ahotoida vain, jos opiskelijalla on aikaisempi sh-tutkinto tai vastaavilla sh-tutkintoon johtavilla korkeakouluopinnoilla
KHO1302A20S-3028
Vaihtoehtoinen suoritustapa: verkkotesti kaikille lh-taustaisille. Mikäli opiskelija ei läpäise verkkotestiä, hän osallistuu ryhmän normaaliin suoritukseen.
KHO1302A20S-3036
Vaihtoehtoinen suoritustapa: verkkotesti kaikille lh-taustaisille. Mikäli opiskelija ei läpäise verkkotestiä, hän osallistuu ryhmän normaaliin suoritukseen.
KHO1402A15S-3047
AHOT 5/2021 Vaihtoehtoinen suoritustapa, verkkotesti kaikille lh-taustaisille. Mikäli opiskelija ei läpäise verkkotestiä, hän osalllistuu osittain opintojaksolle (verkkotentti ja simulaatiot pakollisia)
KHO1402A15S-3050
AHOT 5/2021 Vaihtoehtoinen suoritustapa, verkkotesti kaikille lh-taustaisille. Mikäli opiskelija ei läpäise verkkotestiä, hän osalllistuu osittain opintojaksolle (verkkotentti ja simulaatiot pakollisia)
KOH0103A20S-3025
Vaihtoehtoinen suoritustapa: verkkotesti kaikille lh-taustaisille. Mikäli opiskelija ei läpäise verkkotestiä, hän osallistuu ryhmän normaaliin suoritukseen.
KOH0103A20S-3028
Vaihtoehtoinen suoritustapa: verkkotesti kaikille lh-taustaisille. Mikäli opiskelija ei läpäise verkkotestiä, hän osallistuu ryhmän normaaliin suoritukseen.
ORI0002A20S-3054
AHOT 5/2021: Opiskelija suorittaa tämän opintojakson, koska se on tärkeä opintoihin orientoitumisen kannalta. Jos opiskelijalla on aikaisempia korkeakouluopintoja paljon (esim. ns. muunto-opiskelijat), heille on vaihtoehtoinen opintojaksototeutus
OSA0203A20S-3025
AHOT 5/2021: Vaihtoehtoinen suoritustapa, verkkotesti kaikille lh-taustaisille. Mikäli opiskelija ei läpäise verkkotestiä, hän osallistuu ryhmän normaaliin suoritukseen.
RUO1002A20S-3045
AHOT 5/2021: Ahotointi kielten opettajien ohjeistuksen mukaisesti
YHT1004A20S-3047
AHOT 5/2021: "Opiskelija suorittaa tämän opintojakson, koska se on tärkeä opintoihin orientoitumisen kannalta. Lisäksi jaksossa on vahva yhteys Diakin kirjallisen viestinnän ohjeistuksiin. Aiempien alan opisto- tai korkeakouluopintojen kautta saavutettu ja osoitettu osaaminen mahdollistaa ahotoinnin koulutusohjelma huomioiden. Sosionomi (AMK), diakoniatyö / sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö / sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus -koulutusten osalta opintojaksoon sisältyy 2 op kirkon alan opintoja (Diakonian ja kristillisen kasvatuksen ammatilliset lähtökohdat).
YHT2003A20S-3045
Opintojaksossa on vaihtoehtoinen suoritus, joka tehdään saman lukukauden aikana. Ohjeet MyDiak ==> opinnot ==> toteutussuunnitelma ==> hakuun YHT2* Sosionomi (AMK), diakoniatyö / sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö / sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus -koulutusten osalta opintojaksoon sisältyy 1 op kirkon alan opintoja (Diakonian ja kristillisen kasvatuksen ammatilliset lähtökohdat).