Valitut rajaukset: Poista rajaukset
HAR2118A20S-3007
Ohje AHOT-hakemukseen: omaa osaamistaan tulee perustella sen suuntaavan osalta, johon harjoittelu liittyy
HAR2201A20S-3007
Ohje AHOT-hakemukseen: omaa osaamistaan tulee perustella sen suuntaavan osalta, johon harjoittelu liittyy
HAR3117A20S-3004
Työelämän kanssa tehtävä yhteistyöhanke tai projekti / harjoittelu Suomessa tai ulkomailla syventävän osaamisen mukaan 17 op (aikuissosiaalityössä, lastensuojelu- ja perhetyössä, varhaiskasvatuksessa, mielenterveys- ja päihdetyössä, vammaistyössä, gerontologisessa sosiaalityössä, monikulttuurisessa työssä, kansainvälisyystyössä). Harjoittelu voi jakaantua kahdelle eri lukukaudelle.
KEH0202A20S-3014
AHOT 5/2021: ahotointi on mahdollista, mikäli opiskelijalla on vastaavat korkeakouluopinnot. Ahot-vastaavat tekevät päätöksen.
KEH0305A20S-3012
AHOT 5/2021: ahotointi on mahdollista, mikäli opiskelijalla on vastaavat korkeakouluopinnot. Ahot-vastaavat tekevät päätöksen.
YHT6002A20S-3018
AHOT 5/2021: Diakin AHOT-ohjeet ja käytännöt
YHT6002A20S-3019
AHOT 5/2021: Diakin AHOT-ohjeet ja käytännöt