Valitut rajaukset: Poista rajaukset
AKE0105A20S-3023
Opintojaksoon sisältyy 2 op kirkon alan opintoja (Diakonian ja kristillisen kasvatuksen ammatilliset lähtökohdat)
RUO1002A20S-3047
AHOT 5/2021: Ahotointi kielten opettajien ohjeistuksen mukaisesti
YHT1004A20S-3049
Opintojaksoa ei ahotoida. Sosionomi (AMK), diakoniatyö / sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö / sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus -koulutusten osalta opintojaksoon sisältyy 2 op kirkon alan opintoja (Diakonian ja kristillisen kasvatuksen ammatilliset lähtökohdat).
YHT2003A20S-3047
Opintojakoa ei ahotoida, vaan käytössä on vaihtoehtoinen suoritustapa (katso toteutuksen tiedot). Sosionomi (AMK), diakoniatyö / sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö / sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus -koulutusten osalta opintojaksoon sisältyy 1 op kirkon alan opintoja (Diakonian ja kristillisen kasvatuksen ammatilliset lähtökohdat).