Valitut rajaukset: Poista rajaukset
AMM0202A20S-3027
AHOT 5/2021: Ahotointi, ahot-vastaavat. mikäli opiskelijalla vastaavat korkeakouluopinnot, ahotoinnin tekee oma opinto-ohjaaja
YHT3002A20S-3042
AHOT 5/2021: Diakin AHOT-ohjeet ja käytännöt
YHT4002A20S-3032
AHOT 5/2021: Diakin AHOT-ohjeet ja käytännöt
YHT5004A20S-3033
AHOT 5/2021: Diakin AHOT-ohjeet ja käytännöt Sosionomi (AMK), diakoniatyö / sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö / sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus -koulutusten osalta opintojakso lasketaan osaksi kirkon alan opintoja (Diakonian ja kristillisen kasvatuksen ammatilliset lähtökohdat).