Valitut rajaukset: Poista rajaukset
AKE0105A20S-3017
Opintojaksoon sisältyy 2 op kirkon alan opintoja (Diakonian ja kristillisen kasvatuksen ammatilliset lähtökohdat)
AMM0103A20S-3040
AHOT 5/2021: Ahotointi, ahot-vastaavat. Mikäli opiskelijalla vastaavat korkeakouluopinnot, ahotoinnin tekee opinto-ohjaaja
DKT1005A20S-3018
AHOT 02/2021: yliopistolliset teologian perusopinnot (eksegetiikka, kirkkohistoria, käytännöllinen teologia)
ENS0001A20S-3017
AHOT mahdollista voimassa olevalla EA1-koulutuksella, joka on voimassa sen lukukauden loppuun, jolloin opintojakso toteutuu. Koulutus esitetään EA1-todistuksella, jossa merkintä suorituksen viimeistä voimassaolopäivästä.
ORI0002A20S-3041
AHOT 5/2021: Opiskelija suorittaa tämän opintojakson, koska se on tärkeä opintoihin orientoitumisen kannalta. Jos opiskelijalla on aikaisempia korkeakouluopintoja paljon (esim. ns. muunto-opiskelijat), heille on vaihtoehtoinen opintojaksototeutus
RUO1002A20S-3036
AHOT 5/2021: Ahotointi kielten opettajien ohjeistuksen mukaisesti
YHT1004A20S-3037
AHOT 5/2021: "Opiskelija suorittaa tämän opintojakson, koska se on tärkeä opintoihin orientoitumisen kannalta. Lisäksi jaksossa on vahva yhteys Diakin kirjallisen viestinnän ohjeistuksiin. Aiempien alan opisto- tai korkeakouluopintojen kautta saavutettu ja osoitettu osaaminen mahdollistaa ahotoinnin koulutusohjelma huomioiden. Sosionomi (AMK), diakoniatyö / sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö / sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus -koulutusten osalta opintojaksoon sisältyy 2 op kirkon alan opintoja (Diakonian ja kristillisen kasvatuksen ammatilliset lähtökohdat).
YHT2003A20S-3036
Opintojaksossa on vaihtoehtoinen suoritus, joka tehdään saman lukukauden aikana. Ohjeet MyDiak ==> opinnot ==> toteutussuunnitelma ==> hakuun YHT2* Sosionomi (AMK), diakoniatyö / sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö / sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus -koulutusten osalta opintojaksoon sisältyy 1 op kirkon alan opintoja (Diakonian ja kristillisen kasvatuksen ammatilliset lähtökohdat).