Valitut rajaukset: Poista rajaukset
AMM0103A20S-3037
AHOT 5/2021: Ahotointi, ahot-vastaavat. Mikäli opiskelijalla vastaavat korkeakouluopinnot, ahotoinnin tekee oma opinto-ohjaaja
HAR2102A20S-3007
Harjoittelu suoritetaan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon paikallisseurakunnassa
KHO2102A15S-3045
AHOT 5/2021: Voidaan ahotoida vain, jos opiskelijalla on aikaisempi sh-tutkinto tai vastaavilla sh-tutkintoon johtavilla korkeakouluopinnoilla.
KHO2202A15S-3041
AHOT 12/2018: Toteutuu opinto-ohjaajan kanssa käytävän HOPS-keskustelun sekä Diakonia-ammattikorkeakoulun ahot-käytäntöjen mukaisesti. AHOT 5/2021: Voidaan ahotoida vain, jos opiskelijalla on aikaisempi sh-tutkinto tai vastaavilla sh-tutkintoon johtavilla korkeakouluopinnoilla. Vaihtoehtoinen suoritustapa: kirjallisuustentti
LÄÄ0102A20S-3021
AHOT 5/2021: Diakin AHOT-ohjeet ja käytännöt. Lääkelaskujen osaaminen tulee osoittaa suorittamalla lääkelaskennan tentti hyväksytysti. Vaihtoehtoinen suoritustapa 8/2022: Verkkotesti kaikille lh-taustaisille (korvaa ahot-hakemuksen). Mikäli opiskelija ei läpäise verkkotestiä, hän osallistuu opintojaksolle. LÄÄ01 -laskut tulee olla suoritettuna ennen HAR2 -harjoittelua.
OSA0104A20S-3022
AHOT 5/2021: Diakin AHOT-ohjeet ja käytännöt
OSA0203A20S-3023
AHOT 5/2021: Vaihtoehtoinen suoritustapa: verkkotesti kaikille lh-taustaisille (korvaa ahot-hakemuksen). Mikäli opiskelija ei läpäise verkkotestiä, hän osallistuu opintojaksolle.
OSA0203A20S-3024
AHOT 5/2021: Vaihtoehtoinen suoritustapa: verkkotesti kaikille lh-taustaisille (korvaa ahot-hakemuksen). Mikäli opiskelija ei läpäise verkkotestiä, hän osallistuu opintojaksolle.
YHT3002A20S-3041
AHOT 5/2021: Diakin AHOT-ohjeet ja käytännöt