Valitut rajaukset: Poista rajaukset
AMM0103A20S-3037
AHOT 5/2021: Ahotointi, ahot-vastaavat. Mikäli opiskelijalla vastaavat korkeakouluopinnot, ahotoinnin tekee opinto-ohjaaja
HAR1005A15S-3030
AHOT5/2021: Hakemus osoitetaan omalle opinto-ohjaajalle, mikäli aik.lähihoitajatutkinto ja/tai aik. vastaavat korkeakouluopinnot. Hakemus ahot-vastaavalle, mikäli on vain työkokemusta.
HAR2102A20S-3007
Harjoittelu suoritetaan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon paikallisseurakunnassa
KHO1102A20S-3022
Vaihtoehtoinen suoritustapa, verkkotesti kaikille lh-taustaisille. Mikäli opiskelija ei läpäise verkkotestiä, hän osallistuu ryhmän normaaliin suoritukseen.
KHO1102A20S-3029
Vaihtoehtoinen suoritustapa, verkkotesti kaikille lh-taustaisille. Mikäli opiskelija ei läpäise verkkotestiä, hän osallistuu ryhmän normaaliin suoritukseen.
KHO1202A15S-3033
AHOT 5/2021 Voidaan ahotoida vain, jos opiskelijalla on aikaisempi sh-tutkinto tai vastaavilla sh-tutkintoon johtavilla korkeakouluopinnoilla
KHO1302A20S-3026
Vaihtoehtoinen suoritustapa: verkkotesti kaikille lh-taustaisille. Mikäli opiskelija ei läpäise verkkotestiä, hän osallistuu ryhmän normaaliin suoritukseen.
KHO1302A20S-3035
Vaihtoehtoinen suoritustapa: verkkotesti kaikille lh-taustaisille. Mikäli opiskelija ei läpäise verkkotestiä, hän osallistuu ryhmän normaaliin suoritukseen.
KHO1402A15S-3042
AHOT 5/2021 Vaihtoehtoinen suoritustapa, verkkotesti kaikille lh-taustaisille. Mikäli opiskelija ei läpäise verkkotestiä, hän osalllistuu osittain opintojaksolle (verkkotentti ja simulaatiot pakollisia)
KHO1402A15S-3049
AHOT 5/2021 Vaihtoehtoinen suoritustapa, verkkotesti kaikille lh-taustaisille. Mikäli opiskelija ei läpäise verkkotestiä, hän osalllistuu osittain opintojaksolle (verkkotentti ja simulaatiot pakollisia)
KHO2102A15S-3045
AHOT 5/2021 Voidaan ahotoida vain, jos opiskelijalla on aikaisempi sh-tutkinto tai vastaavilla sh-tutkintoon johtavilla korkeakouluopinnoilla
KHO2202A15S-3041
AHOT 12/2018 Toteutuu opinto-ohjaajan kanssa käytävän HOPS-keskustelun sekä diakonia-ammattikorkeakoulun ahot-käytäntöjen mukaisesti.
KOH0103A20S-3021
Vaihtoehtoinen suoritustapa: verkkotesti kaikille lh-taustaisille. Mikäli opiskelija ei läpäise verkkotestiä, hän osallistuu ryhmän normaaliin suoritukseen.
KOH0103A20S-3027
Vaihtoehtoinen suoritustapa: verkkotesti kaikille lh-taustaisille. Mikäli opiskelija ei läpäise verkkotestiä, hän osallistuu ryhmän normaaliin suoritukseen.
LÄÄ0102A20S-3021
AHOT 5/2021: Diakin ahot-käytännöt ja päätöksen tekevät ahot-vastaavat. Lääkelaskujen osaaminen tulee osoittaa suorittamalla lääkelaskennan tentti hyväksytysti.
ORI0002A20S-3039
AHOT 5/2021: Opiskelija suorittaa tämän opintojakson, koska se on tärkeä opintoihin orientoitumisen kannalta. Jos opiskelijalla on aikaisempia korkeakouluopintoja paljon (esim. ns. muunto-opiskelijat), heille on vaihtoehtoinen opintojaksototeutus
OSA0104A20S-3022
AHOT5/2021: Diakin normaalit ahot-käynnöt
OSA0203A20S-3023
AHOT 5/2021: Vaihtoehtoinen suoritustapa, verkkotesti kaikille lh-taustaisille. Mikäli opiskelija ei läpäise verkkotestiä, hän osallistuu ryhmän normaaliin suoritukseen.
OSA0203A20S-3024
AHOT 5/2021: Vaihtoehtoinen suoritustapa, verkkotesti kaikille lh-taustaisille. Mikäli opiskelija ei läpäise verkkotestiä, hän osallistuu ryhmän normaaliin suoritukseen.
RUO1002A20S-3034
AHOT 5/2021: Ahotointi kielten opettajien ohjeistuksen mukaisesti