Valitut rajaukset: Poista rajaukset
AHO0104A20S-3012
AHOT 5/2021: Voidaan ahotoida vain, jos opiskelijalla on aikaisempi sh-tutkinto tai vastaavilla sh-tutkintoon johtavilla korkeakouluopinnoilla.
AHO0203A20S-3012
AHOT 5/2021: Voidaan ahotoida vain, jos opiskelijalla on aikaisempi sh-tutkinto tai vastaavilla sh-tutkintoon johtavilla korkeakouluopinnoilla.
AMM0103A20S-3035
AHOT 5/2021: Ahotointi, ahot-vastaavat. Mikäli opiskelijalla vastaavat korkeakouluopinnot, ahotoinnin tekee oma opinto-ohjaaja
AMM0202A20S-3022
AHOT 5/2021: Ahotointi, ahot-vastaavat. mikäli opiskelijalla vastaavat korkeakouluopinnot, ahotoinnin tekee oma opinto-ohjaaja
HAR2006A20S-3016
AHOT 5/2021: Diakin AHOT-ohjeet ja käytännöt
HAR3106A20S-3013
AHOT 5/2021: Voidaan ahotoida vain, jos opiskelijalla on aikaisempi sh-tutkinto tai vastaavilla sh-tutkintoon johtavilla korkeakouluopinnoilla
HAR3206A20S-3013
AHOT 5/2021: Voidaan ahotoida vain, jos opiskelijalla on aikaisempi sh-tutkinto tai vastaavilla sh-tutkintoon johtavilla korkeakouluopinnoilla
KHO2102A15S-3043
AHOT 5/2021: Voidaan ahotoida vain, jos opiskelijalla on aikaisempi sh-tutkinto tai vastaavilla sh-tutkintoon johtavilla korkeakouluopinnoilla.
KHO2202A15S-3039
AHOT 12/2018: Toteutuu opinto-ohjaajan kanssa käytävän HOPS-keskustelun sekä Diakonia-ammattikorkeakoulun ahot-käytäntöjen mukaisesti. AHOT 5/2021: Voidaan ahotoida vain, jos opiskelijalla on aikaisempi sh-tutkinto tai vastaavilla sh-tutkintoon johtavilla korkeakouluopinnoilla. Vaihtoehtoinen suoritustapa: kirjallisuustentti
LÄÄ0102A20S-3019
AHOT 5/2021: Diakin AHOT-ohjeet ja käytännöt. Lääkelaskujen osaaminen tulee osoittaa suorittamalla lääkelaskennan tentti hyväksytysti. Vaihtoehtoinen suoritustapa 8/2022: Verkkotesti kaikille lh-taustaisille (korvaa ahot-hakemuksen). Mikäli opiskelija ei läpäise verkkotestiä, hän osallistuu opintojaksolle. LÄÄ01 -laskut tulee olla suoritettuna ennen HAR2 -harjoittelua.
LÄÄ0202A20S-3012
AHOT 5/2021: Lääkehoidon teoriaosa voidaan ahotoida, jos opiskelijalla on aikaisempi sh-tutkinto tai vastaavilla sh-tutkintoon johtavilla korkeakouluopinnoilla. Lääkelaskujen osaaminen tulee osoittaa suorittamalla lääkelaskujen tentti hyväksytysti. LÄÄ02 -laskut tulee olla suoritettuna ennen HAR3 -harjoittelua.
LÄÄ0302A20S-3013
AHOT 5/2021: Lääkehoidon teoriaosa voidaan ahotoida, jos opiskelijalla on aikaisempi sh-tutkinto tai vastaavilla sh-tutkintoon johtavilla korkeakouluopinnoilla. Lääkelaskujen osaaminen tulee osoittaa suorittamalla lääkelaskujen tentti hyväksytysti. LÄÄ03 -laskut tulee olla suoritettuna ennen HAR4 -harjoittelua.
OSA0104A20S-3020
AHOT 5/2021: Diakin AHOT-ohjeet ja käytännöt
OSA0203A20S-3021
AHOT 5/2021: Vaihtoehtoinen suoritustapa: verkkotesti kaikille lh-taustaisille (korvaa ahot-hakemuksen). Mikäli opiskelija ei läpäise verkkotestiä, hän osallistuu opintojaksolle.
OSA0203A20S-3024
AHOT 5/2021: Vaihtoehtoinen suoritustapa: verkkotesti kaikille lh-taustaisille (korvaa ahot-hakemuksen). Mikäli opiskelija ei läpäise verkkotestiä, hän osallistuu opintojaksolle.
YHT3002A20S-3041
AHOT 5/2021: Diakin AHOT-ohjeet ja käytännöt
YHT4002A20S-3030
AHOT 5/2021: Diakin AHOT-ohjeet ja käytännöt
YHT5004A20S-3036
AHOT 5/2021: Diakin AHOT-ohjeet ja käytännöt Sosionomi (AMK), diakoniatyö / sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö / sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus -koulutusten osalta opintojakso lasketaan osaksi kirkon alan opintoja (Diakonian ja kristillisen kasvatuksen ammatilliset lähtökohdat).