Valitut rajaukset: Poista rajaukset
HAR2105A15S-3013
Vähintään 2 op harjoittelusta suoritetaan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon paikallisseurakunnassa, 3 op voi toteutua myös kirkollisen järjestön leiri- tai retkitoiminnassa.
HAR2118A20S-3007
Ohje AHOT-hakemukseen: omaa osaamistaan tulee perustella sen suuntaavan osalta, johon harjoittelu liittyy
HAR2201A20S-3007
Ohje AHOT-hakemukseen: omaa osaamistaan tulee perustella sen suuntaavan osalta, johon harjoittelu liittyy
HAR2210A20S-3003
Suoritetaan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon nuorisotyössä.
HAR3116A20S-3004
Työelämän kanssa tehtävä yhteistyöhanke tai projekti/harjoittelu Suomessa tai ulkomailla syventävän osaamisen mukaan 16 op (aikuissosiaalityössä, lastensuojelu- ja perhetyössä, varhaiskasvatuksessa, mielenterveys- ja päihdetyössä, gerontologisessa sosiaalityössä, In Multicultural social work, kansainvälisyystyö/kehitysmaatyössä, monikulttuurisessa työssä). Harjoittelu voi jakaantua kahdelle eri lukukaudelle.
HAR3117A20S-3004
Työelämän kanssa tehtävä yhteistyöhanke tai projekti / harjoittelu Suomessa tai ulkomailla syventävän osaamisen mukaan 17 op (aikuissosiaalityössä, lastensuojelu- ja perhetyössä, varhaiskasvatuksessa, mielenterveys- ja päihdetyössä, vammaistyössä, gerontologisessa sosiaalityössä, monikulttuurisessa työssä, kansainvälisyystyössä). Harjoittelu voi jakaantua kahdelle eri lukukaudelle.
KEH0202A20S-3016
AHOT 5/2021: ahotointi on mahdollista, mikäli opiskelijalla on vastaavat korkeakouluopinnot. Ahot-vastaavat tekevät päätöksen.
KEH0305A20S-3012
AHOT 5/2021: ahotointi on mahdollista, mikäli opiskelijalla on vastaavat korkeakouluopinnot. Ahot-vastaavat tekevät päätöksen.
YHT6002A20S-3018
AHOT 5/2021: Diakin AHOT-ohjeet ja käytännöt
YHT6002A20S-3019
AHOT 5/2021: Diakin AHOT-ohjeet ja käytännöt