Valitut rajaukset: Poista rajaukset
HAR2202A20S-3005
Suoritetaan Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa lasten ja perheiden leiri- ja retkitoiminnassa.
HAR2213A20S-3005
Suoritetaan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon varhaiskasvatuksessa.
KEH0405A20S-3001
AHOT 5/2021: ahotointi on mahdollista, mikäli opiskelijalla on vastaavat korkeakouluopinnot. Ahot-vastaavat tekevät päätöksen.