Valitut rajaukset: Poista rajaukset
HAR2202A20S-3002
Suoritetaan Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa lasten ja perheiden leiri- ja retkitoiminnassa.
HAR2213A20S-3002
Suoritetaan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon varhaiskasvatuksessa.
HAR3215A20S-3001
Pedagoginen harjoittelu Suomessa tai ulkomailla 15 op, varhaiskasvatuksen opettaja/ varhaiskasvatuksen sosionomi kelpoisuuden harjoittelu.
KEH0202A20S-3004
AHOT 5/2021: ahotointi on mahdollista, mikäli opiskelijalla on vastaavat korkeakouluopinnot. Ahor-vastaavat tekevät päätöksen
KEH0305A20S-3003
AHOT 5/2021: ahotointi on mahdollista, mikäli opiskelijalla on vastaavat korkeakouluopinnot. Ahor-vastaavat tekevät päätöksen