Valitut rajaukset: Poista rajaukset
HOE0204A15S-3045
AHOT 12/2018 Voidaan ahotoida vain, jos opiskelijalla on aikaisempi sairaanhoitajan tutkinto tai vastaavilla sairaanhoitajan tutkintoon johtavilla korkeakouluopinnoilla.
KEH0405A20S-3001
AHOT 5/2021: ahotointi on mahdollista, mikäli opiskelijalla on vastaavat korkeakouluopinnot. Ahot-vastaavat tekevät päätöksen.
KIR0102A15S-3032
AHOT 12/2018 Lähetysjärjestön oma lyhytkoulutus (Lähde liikkeelle, MiniMissio yms.) Kirkon kansainvälisen työn koulutus: Maailmanlaaja kirkko 5op
KIR0201A15S-3032
AHOT 12/2018 Kirkkohistorian perusopinnot Yliopistossa tai vastaavat opinnot
KIR0302A15S-3032
AHOT 12/2018 Vastaavat opinnot yliopistossa
SEU0102A15S-3033
AHOT 12/2018 Aikaisemmat opinnot, joissa on suoritettu kirkon hallintoon ja strategiseen johtamiseen liittyvät opinnot.
SEU0202A15S-3033
AHOT 122018 Aikaisemmat opinnot tai vahva työelämäkokemus, joissa on perehdytty erityisesti kirkon ja seurakunnan työelämän kehittämistoimintaan.
SEU0301A15S-3033
AHOT 12/2018 Diakin AHOT-käytäntöjen mukaisesti.