Valitut rajaukset: Poista rajaukset
DTA0102A15S-3031
AHOT 12/2018 Voidaan ahotoida vain osoittamalla vastaava osaaminen oppimisportfolion kautta.
DTA0204A15S-3030
AHOT 12/2018 Riittävä seurakunnan diakoniatyössä hankittu asiakastyön ja ryhmämenetelmien osaaminen.
DTA0301A15S-3030
AHOT 12/2018 Portfoliolla osoitettu diakonian yhteiskunnallisen työn osaaminen.
DTA0403A15S-3030
AHOT 12/2018 Seurakuntatyössä hankittu yhteisötyön osaaminen.
HOA0103A15S-3029
AHOT 12/2018 Toteutetaan DIAKin yhteisten ohjeistusten mukaisesti
HOE0204A15S-3045
AHOT 12/2018 Voidaan ahotoida vain, jos opiskelijalla on aikaisempi sairaanhoitajan tutkinto tai vastaavilla sairaanhoitajan tutkintoon johtavilla korkeakouluopinnoilla.
KIR0102A15S-3032
AHOT 12/2018 Lähetysjärjestön oma lyhytkoulutus (Lähde liikkeelle, MiniMissio yms.) Kirkon kansainvälisen työn koulutus: Maailmanlaaja kirkko 5op
KIR0201A15S-3032
AHOT 12/2018 Kirkkohistorian perusopinnot Yliopistossa tai vastaavat opinnot
KIR0302A15S-3032
AHOT 12/2018 Vastaavat opinnot yliopistossa
SEU0102A15S-3033
AHOT 12/2018 Aikaisemmat opinnot, joissa on suoritettu kirkon hallintoon ja strategiseen johtamiseen liittyvät opinnot.
SEU0202A15S-3033
AHOT 122018 Aikaisemmat opinnot tai vahva työelämäkokemus, joissa on perehdytty erityisesti kirkon ja seurakunnan työelämän kehittämistoimintaan.
SEU0301A15S-3033
AHOT 12/2018 Diakin AHOT-käytäntöjen mukaisesti.
YHT6002A15S-3066
AHOT 12/2018 toteutetaan DIAKin yhteisten ohjeistusten mukaisesti.
YHT6002A15S-3067
AHOT 12/2018 toteutetaan DIAKin yhteisten ohjeistusten mukaisesti.
YHT6002A15S-3068
AHOT 12/2018 toteutetaan DIAKin yhteisten ohjeistusten mukaisesti.
YHT6002A15S-3069
AHOT 12/2018 toteutetaan DIAKin yhteisten ohjeistusten mukaisesti.
YHT6002A15S-3070
AHOT 12/2018 toteutetaan DIAKin yhteisten ohjeistusten mukaisesti.