Valitut rajaukset: Poista rajaukset
KHO1302A20S-3034
Vaihtoehtoinen suoritustapa: verkkotesti kaikille lh-taustaisille (korvaa ahot-hakemuksen). Mikäli opiskelija ei läpäise verkkotestiä, hän osallistuu opintojaksolle.
MIP2005E18S-3005
ARVIOINTI Ennakko-oppimistehtävä: hyväksytty/ täydennettävä/ hylätty Oppimistehtävä: numeerinen arviointi (1–5)
MIP6005E18S-3005
ARVIOINTI Aktiivinen osallistuminen, itsearviointi
TESTI01-3003
Opintojakson lisätiedot