Valitut rajaukset: Monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutus Poista rajaukset
KEH0010E21S-3001
Oppimismuodot: Opiskelija sopii työelämäläheisen kehittämistehtävän aiheen ja toteutuksen erikoisalan vastuuopettajien kanssa. Opiskelija toteuttaa tieteellis-käytännöllisen kehittämistehtävänsä yhteistyökorkeakoulujen ja mahdollisuuksien mukaan myös työpaikan tai työelämän toimijoiden ohjausta sekä muiden erikoistumiskoulutuksen opiskelijoiden vertaistukea hyödyntäen.
KEH0010E21S-3002
Oppimismuodot: Opiskelija sopii työelämäläheisen kehittämistehtävän aiheen ja toteutuksen erikoisalan vastuuopettajien kanssa. Opiskelija toteuttaa tieteellis-käytännöllisen kehittämistehtävänsä yhteistyökorkeakoulujen ja mahdollisuuksien mukaan myös työpaikan tai työelämän toimijoiden ohjausta sekä muiden erikoistumiskoulutuksen opiskelijoiden vertaistukea hyödyntäen.